Specialiteiten.

administratief recht
  • onteigening (fm, yb, edr)
  • stedenbouw (fm, yb)
arbeidsongevallen
(fm, jvh)
tuchtrecht en deontologie
(fm)
andere rechtstakken
mogelijk is uw juridisch probleem niet onder te brengen in één van de klassieke vakjes van het recht. Contacteer ons gerust voor een afspraak. We bekijken dan samen het probleem. Desgevallend verwijzen we u kostenloos door naar een van onze gespecialieerde collega's met wie wij regelmatig samenwerken.

Website: T&T