Specialiteiten.

aannemings- en bouwrecht
(yb, jvh)
aansprakelijkheidsrecht
(fm, yb, jvh)
beslag- en executierecht
  • beslagrecht (hdm, yb)
  • voorrechten en hypotheken (hdm)
  • schuldenregeling
contracten
(hdm, fm)
familierecht
  • echtscheiding (yb)
  • familiaal vermogensrecht (fm)
  • erfrecht (fm)
  • staat van de persoon (yb)
vastgoedrecht
tuchtrecht en deontologie
(mvp, fm)
verzekeringsrecht
(mvp, fm, yb, jvh)
verkeersrecht
(mvp, fm, jvh)

Website: T&T