Joyce van Heetvelde.

  • Ingeschreven op de lijst van de advocaten-stagiairs bij de balie te Gent op 01/10/2007
  • Stagemeester : Mr. Hans De Meyer
  • Ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Gent op 01/10/2010

Website: T&T