Historiek.

Mr Hans De Meyer zetelt thans in het advocatenparlement (OVB) en Mr Filip Mertens is lid van de tuchtraad voor advocaten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Na een moedig gedragen ziekte overlijdt Mr Mark Van Poucke op 11 spetmeber 2010, amper 56 jaar oud.

Alle leden van het kantoor zijn actief in het sociale leven aan de balie, door een inzet hetzij binnen de commissie van de stagiairs, dan wel de Vlaamse Conferentie, de balierevue enz.


Website: T&T