Hans De Meyer.

  • Ingeschreven op de lijst van de Stagiairs bij de Orde van Advocaten te Gent op 9 oktober 1985.
  • Stagemeester : Mr. Henry Hubené, Coupure 373 te 9000 Gent.
  • Ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Gent op 31 augustus 1989.
  • Toegetreden tot de advocatenassociatie Mr. Henry Hubené en Mr. Mark Van Poucke sedert 1 januari 1990, thans genaamd Van Poucke, De Meyer & Mertens Advocatenassociatie
  • Opname op de reservelijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Gent sinds september 1991 en regelmatige aanstelling sindsdien
  • Opname op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Gent sinds januari 1995.
  • behandel voornamelijk zaken van bankrecht, faillissementen en vereffeningen, algemeen handelsrecht en huurrecht

Website: T&T