Hans De Meyer.

Algemeen

 • 1982 - 1988 : correspondent bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij
  (Standaard-Het Nieuwsblad-De Gentenaar).
 • 1983 - 1985 : praeses van het Vlaams Rechtsgenootschap (V.R.G.), faculteitskring van de faculteit Rechten R.U.G., bestuurslid van het Faculteitenconvent, bestuurder van de V.Z.W. HET HOF VAN BEROEP.
 • 1987 - 1991 : secretaris van Dames Volleybalclub Stekene.

Balie

 • 1987 - 1989 : secretaris van het. Bureau voor Consultatie en Verdediging bij de Balie te Gent
 • 1997 - 2004 : voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand bij de Balie te Gent
  (zitting op woensdag)
 • 2001 - 2002, 2005 - 2007, 2008 - 2010 - 2011 - 2012 : gekozen lid van de Raad van de Orde bij de balie te Gent
 • 2001 - 2005 : Adjunct Departement Stageschool en Opleiding bij de Balie te Gent
 • 2002 - 2008 : lid van de Erkenningscommisie Permanente Vorming Orde van Vlaamse Balies
 • 2002 - 2010 : lid Commissie Economisch Recht Orde van Vlaamse Balies
 • 2005 - 2010 : lid Commissie Curatoren en Penningmeesters Orde Vlaamse Balies
 • 2011 - 2012 : lid Commissie Derdengelden Orde Vlaamse Balies
 • sinds 2005 : Penningmeester van de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent
 • sinds 2001 : lesgever Vak Deontologie Stageschool Gent “Organisatie van de Balie“, “de tuchtprocedure” en “kosten en honoraria“
 • 2002 - 2006 & 2008-2012 gekozen lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies
 • 2013 - 2015 : Stafhouder van de Orde van Advocaten Balie Gent

Vlaamse Conferentie der Balie van Gent

 • 1990 - 1992 : bestuurslid
 • 1992 - 1995 : secretaris
 • 1998 - 1999 : dauphin
 • 1999 - 2001 : voorzitter

Website: T&T