Filip Mertens.

  • 1982 - 1988 : correspondent bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (Standaard-Het Nieuwsblad-De Gentenaar).
  • 1983 - 1985 : praeses van het Vlaams Rechtsgenootschap (V.R.G.), faculteitskring van de faculteit Rechten R.U.G., bestuurslid van het Faculteitenconvent, bestuurder van de V.Z.W. HET HOF VAN BEROEP.
  • 1987 - 1991 : secretaris van Dames Volleybalclub Stekene.
  • lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak 1997-heden
  • bestuurder-penningsmeester van de v.z.w. Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak sedert 2005

Publicaties:

  • "Het einde van het 'perpetuum mobile' in de Wet Franchimont?", T.G.R. 2001, 112-113
  • "Verzoeningsprocedure in pachtzaken: prikkeldraad?", T.G.R. 2001, 10-11.
  • "Nieuwe verjaringstermijnen. De Wet van 10 juni 1998.", T.G.R. 1998, 201-202
  • noot bij Cass., 3 februari 2000, T.G.R. 2000, p. 243 (rechtsplegingsvergoeding in onteigeningsprocedures voor de Vrederechter volgens de wet van 1962)
  • "Onteigeningen in vogelvlucht", in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Proces versus proces, Maklu, 2005; weerslag van een voordracht op 28/04/2005

Website: T&T