Filip Mertens.

 • 1991 - 1994 : lid van de Faculteitsraad van de Faculteit Rechten aan de Universiteit Gent
 • 1992 - 1994 : lid van de Onderwijsraad van de Universiteit Gent
 • 1993 - 1994 : praeses Vlaams Rechtsgenootschap (V.R.G.), faculteitskring der studenten in de rechten aan de RUG)
 • 1995 - 1997 : secretaris Bureau van Consultatie en Verdediging Balie Gent
 • 1998 - 1999 : bestuurslid Vlaamse Conferentie Balie Gent
 • 1999 - 2002 : penningmeester Vlaamse Conferentie Balie Gent
 • 2000 - 2003 : lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Gent
 • 2000 - 2003 : secretaris van de Orde van Advocaten te Gent en van de Raad van die Orde (art. 452 Ger.W.)
 • 2004 - 2006 : voorzitter van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent
 • 2005 - heden : lid van de Tuchtraad voor advocaten van de Ordes van Advocaten van het ressort van het Hof van beroep te Gent

Vlaamse Conferentie der Balie van Gent

 • 1990 - 1992 : bestuurslid
 • 1992 - 1995 : secretaris
 • 1998 - 1999 : dauphin
 • 1999 - 2001 : voorzitter

Website: T&T