Contact.

Mr. Hans De Meyer, Mr. Filip Mertens en Mr. Yves Bracke oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De associatie is een samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van het beroep van advocaat volledig hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van de associatie zullen worden verdeeld. Als vereniging zonder rechtspersoon zijn zij ingeschreven in het KBO en hebben als BTW nummer 0542.938.001.

De overige advocaten die hun hoofdkantoor hebben op bovenstaand adres en vermeld staan op deze website baten hun kantoor in persoonlijke naam uit en onder hun eigen KBO en BTW inschrijving zoals vermeld.

De advocaten zijn ingeschreven op het tableau of de lijst van stagiairs van de Orde van Advocaten van de Balie van Gent (Belgiƫ) en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde (Belgiƫ), die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balie-gent.be.
De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel. De polis LXX034899 die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 1 250 000 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Mr. Hans De Meyer, Mr. Filip Mertens en Mr. Yves Bracke zijn tevens in bijkomende rang verzekerd bij de NV A.I.G. Europe, Pleinlaan 11 te 1050 Brussel voor bijkomend 2 500 000 EUR per schadegeval. Mr. Hans De Meyer is voor zijn activiteiten als gerechtelijk mandataris inzake mandaten toegewezen door de rechtbank van koophandel verzekerd bij de NV Allianz, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel. De advocaten kunnen wat hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid betreft niet aangesproken worden voor bedragen die hoger zijn dan deze hierboven vermeld.


Website: T&T