Voorstelling.

De Meyer, Mertens & Bracke is een advocatenassociatie met volledige inbreng volgens het lockstepprincipe, waarbij de vennoten van verschillende leeftijden traditie, ervaring en jeugdig enthousiasme aan elkaar koppelen.

Wij willen zo voor onze cliënten, voor onze medewerkers en ook voor onszelf een meerwaarde genereren die we alleen niet kunnen realiseren.

Het kantoor is actief in nagenoeg alle rechtsdomeinen en heeft een breed netwerk binnen de advocatuur, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Wij streven er naar om zowel de kleine en grote onderneming als de particulier op een snelle, persoonlijke en efficiënte manier bij te staan tijdens de procedure, maar ook ervoor en erna.


Website: T&T